Autonomous prefectures of China

Autonomous prefectures are one type of Autonomous areas of China, existing at the prefecture level.

Province Name Simplified Chinese[clarification needed] Pinyin Designated minority Local name Capital
Gansu Linxia Hui Autonomous Prefecture 临夏回族自治州 Línxià Huízú Zìzhìzhōu Hui () (The Hui speak Chinese, xiaoerjin is a phonetic transcription) Linxia
Gansu Gannan Tibetan Autonomous Prefecture 甘南藏族自治州 Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
Hezuo
Guizhou Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture 黔东南苗族侗族自治州 Qiándōngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzhōu Miao and Dong Hmong - Cheej Toob Naj Mioj Txhwj Toom Txhwj Txim Tsim Tsawb
Dong - ?
Kaili
Guizhou Qiannan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 黔南布依族苗族自治州 Qiánnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei and Miao Buyei - ?
Hmong - Cheej Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb
Duyun
Guizhou Qianxinan Buyei and Miao Autonomous Prefecture 黔西南布依族苗族自治州 Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu Buyei and Miao Buyei - ?
Hmong - Cheej Xyi Naj Pwm Yi Txhwj Mioj Txwj Txim Tsim Tsawb
Xingyi
Hubei Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 恩施土家族苗族自治州 Ēnshī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia and Miao Tujia - ?
Hmong - EE Si Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Enshi
Hunan Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州 Xiāngxī Tǔjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu Tujia and Miao Tujia - ?
Hmong - Xyaa Xyi Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Jishou
Jilin Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延边朝鲜族自治州 Yánbiān Cháoxiǎnzú Zìzhìzhōu Korean Korean - 연변 조선족 자치주
Yeonbyeon Joseonjok Jachiju
Yanji
Qinghai Haibei Tibetan Autonomous Prefecture 海北藏族自治州 Hǎiběi Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul
Haiyan County
Qinghai Hainan Tibetan Autonomous Prefecture 海南藏族自治州 Hǎinán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul
Gonghe County
Qinghai Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黄南藏族自治州 Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul
Tongren County
Qinghai Golog Tibetan Autonomous Prefecture 果洛藏族自治州 Guǒluò Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul
Maqên County
Qinghai Gyêgu Tibetan Autonomous Prefecture 玉树藏族自治州 Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul
Gyêgu County
Qinghai Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture 海西蒙古族藏族自治州 Hǎixī Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu Mongol and Tibetan Tibetan - མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul
Delingha
Sichuan Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture 阿坝藏族羌族自治州 Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu Tibetan and Qiang Tibetan - རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆ་བ༹ང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul
Barkam County
Sichuan Garzê Tibetan Autonomous Prefecture 甘孜藏族自治州 Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul
Kangding County
Sichuan Liangshan Yi Autonomous Prefecture 凉山彝族自治州 Liángshān Yízú Zìzhìzhōu Yi Yi - ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ
Niepsha Nuosu Zytjiejux dde Zho
Xichang
Xinjiang Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture ? 克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu Kyrgyz Kyrgyz - كىزىلسۋ كىزگىز اۆتونومييالى وبلاستى (Cyrillic: Кыргыз Кызылсу aвтономиялы oбласты) Artux
Xinjiang Bortala Mongol Autonomous Prefecture 博尔塔拉蒙古自治州 Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol (Mongolian in Cyrillic script: Борталын Монгол өөртөө засах тойрог) Bortala
Xinjiang Changji Hui Autonomous Prefecture 昌吉回族自治州 Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu Hui () (The Hui speak Chinese) Changji
Xinjiang Bayin'gholin Mongol Autonomous Prefecture ? 巴音郭楞蒙古自治州 Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu Mongol (Mongolian in Cyrillic script: Баянголын Монгол өөртөө засах тойрог) Korla
Xinjiang Ili Kazakh Autonomous Prefecture 伊犁哈萨克自治州 Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu Kazakh Kazakh: ىله قازاق اۆتونومىيالى وبلىسى (Cyrillic: Іле Қазақ автономиялы облысы); Uyghur: Ili Ķazaķ aptonom oblasti Yining
Yunnan Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture 德宏傣族景颇族自治州 Déhóng Dǎizú Jǐngpōzú Zìzhìzhōu Dai and Jingpo Tai Nüa - ᥖᥬᥳᥑᥨᥒᥰ
Tai Lü - ᦺᦎᧉᦆᦳᧂ
Luxi
Yunnan Nujiang Lisu Autonomous Prefecture 怒江傈僳族自治州 Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu Lisu Lisu - Nolmut lisu shit jilqait guatshit zhou Liuku Town, Lushui County
Yunnan Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture 迪庆藏族自治州 Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu Tibetan Tibetan - བདེ་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་
Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul
Shangri-La County
Yunnan Dali Bai Autonomous Prefecture 大理白族自治州 Dàlǐ Báizú Zìzhìzhōu Bai Bai: Darl•lit Baif•cuf zirl•zirl•zox Dali
Yunnan Chuxiong Yi Autonomous Prefecture 楚雄彝族自治州 Chǔxióng Yízú Zìzhìzhōu Yi ? Chuxiong
Yunnan Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture 红河哈尼族彝族自治州 Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu Hani and Yi ? Mengzi County
Yunnan Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture 文山壮族苗族自治州 Wenshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu Zhuang and Miao Zhuang - ?
Hmong -Veej Sa Tsuaam Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Wenshan County
Yunnan Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture 西双版纳傣族自治州 Xīshuāngbǎnnà Dǎizú Zìzhìzhōu Dai Tai Lü: ᦈᦹᧈᦈᦹᧈᦵᦋᦲᧁᦘᦱᦉᦱᦺᦑ᧑᧒ᦗᧃᦓᦱ Jinghong

See also